Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen

Thuispagina - Persmededelingen - Leden - Statuten - Historiek - Logo

 

Toelichting bij het nieuw OVV-logo

Publicatie: 6 november 2002

De algemene doelstellingen van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) zijn:

1. Zorg voor, en uitbouw van, de Vlaamse identiteit op taalkundig, cultureel, maatschappelijk, economisch, ecologisch en institutioneel vlak in een geest van ideologisch-pluralistische verdraagzaamheid, met als instrument een zo groot mogelijke bestuursautonomie.

2. Openheid naar, en samenwerking met, de andere volkeren in de Europese Unie op basis van hun respectieve identiteiten, in de eerste plaats nauwe samenwerking met Nederland.

3. Openheid en samenwerking op wereldvlak, in de eerste plaats solidaire steun voor de volkeren in ontwikkelingslanden.

Die doelstellingen komen tot uiting in het nieuwe OVV-logo.

Eric Ponette
OVV-voorzitter
6 november 2002